Search
Legacy Heritage Fund 
Meeting Supporters:

 

 

 
 

קול קורא

מטעם האגודה הישראלית לתאי גזע

 

יום עיון חוקרים צעירים

 

שיתקיים באודיטוריום מרכז קולר

טכניון, חיפה

יום שלישי 30 בדצמבר 2014

 

מטרת יום העיון הינה להפגיש חוקרים מתחום תאי הגזע והרפואה הרגנרטיבית בישראל ולחשוף את מגוון המחקרים הנערכים בתחום זה בארץ. בניגוד לכנס הבינלאומי של האגודה, בכנס זה תינתן במה רק לקהילת החוקרים הצעירים. יום העיון יורכב מהרצאות ומפוסטרים, ויוענקו פרסים למצטיינים שייבחרו על ידי ועדת שיפוט של האגודה.

 

תוכנית הכנס

מפת הגעה

Some publications of ISCS members

News

Pause
קול קורא לחוקרים צעירים
יום עיון לחוקרים צעירים שיתקיים באודיטוריום מרכז קולר טכניון, חיפה יום שלישי 30 בדצמבר 2014

GoDaddy
Jump to page content